Zaujímavosti

Viete, že...

Hlodavce

sú prenášačmi viac ako 20 druhov ochorení napr.: tularémia, mor, leptospiróza, salmonelóza, besnota, trichofícia, sodoku

Šváby, Rusi

sú významnými hygienickými škodcami, prenášajú plesne a sú pôvodcami nebezpečných nákaz, s obľubou vyhľadávajú tmavé úkryty v elektrických skrinkách a rozvodoch a preto sú príčinou požiarov

Mravce

škodia na potravinách požerom a ich znečistením, ďalej škodia na rôznych substrátoch, dreve, stavbách, entomologických zbierkách

Mole, Víjačky

nebezpečné škodce na obilí, múke, čokoláde, sušenom ovocí, spôsobujú škody na strojných zariadeniach, odevoch, textile, kobercoch

Chrobáky

spôsobujú obrovské akostné a hmotnostné škody na potravinách (obiloviny, lúšteniny, ryža, cestoviny, tabák, olejniny a pod.)

Muchy

kontaminujú potraviny, môžu pasívne prenášať črevné ochorenia, spôsobujú až 40% straty na dojivosti kráv

Blchy

dokážu skákať 30 cm do diaľky a 10 cm do výšky, niektoré druhy sa významne podieľajú na šírení moru, tularémie, krysej škvrnivky

Roztoče

sú pôvodcami alergií, spôsobujú vyrážky a sťažujú dýchanie, človek im za noc dodá k výžive asi 1 gram kožných šupín, čo stačí k výžive asi 1 milióna roztočov

Kliešte

nebezpeční prenášači chorôb, číhajú na svojich hostiteľov vo výške 10 - 150 cm na trávach a kríkoch