Deratizácia

Coypu or Nutria (Myocastor coypus)

O deratizácií

Komplex opatrení regulujúci populáciu škodlivých hlodavcov, ktorý sa vykonáva v súlade s prostredím a populačnou dynamikou cieľových jedincov. Udržať populáciu škodlivých hlodavcov na nižšej úrovni, než sú úrovne dosahovaných ekonomických strát je cieľom tejto činnosti.

Jedná sa o preventívne a represívne opatrenia s využitím chemických metód ničenia spočívajúcich v aplikácií rodenticídov.

Dôvody prečo deratizovať

Hlodavce sú prenášačmi viac ako 30 chorôb:

 • prenos ochorení kontamináciou potravy (leptospirózy, salmonelózy, helmintózy )
 • prenos infekcií ektoparazitmi ( mor, vírusový zápal mozgových blán )
 • infekcia z kontaktu a uhryznutia ( leptospirózy, sodoku )

Hospodárske škody ktoré hlodavce spôsobujú:

 • požer potravín a skladových zásob
 • znehodnotenie rôznych tovarov močom a trusom
 • škody na objektoch, elektoinštaláciach, rôzných rozdvodoch a izoláciach

Počet a hustota deratizačných zásahov

V súlade s biologickou aktivitou hlodavcov a ich vynikajúcou reprodukčnou schopnosťou je ideálne vykonávať deratizačné zásahy minimálne dvakrát ročne v obdobiach: jar a jeseň.

Pravidelný a opakovaný výkon deratizácie je vyžadovaný:

 • v segmente potravinárskeho priemyslu od prvovýroby až po sklady a predajne
 • v  skladoch surovín rastlinného a živočišného pôvodu
 • v chovoch zvierat a poľnohospodárstve a pod.

Náš prístup

Je založený na integrovanej ochrane spočívajúcej v:

 • poznaní konkrétnych areálov a objektov zákazníka a špecifík prostredia
 • monitoringu škodcov a uplatňovaní zásad HACCP s cieľom vylúčiť kontamináciu v potravinovom reťazci
 • aplikácií rodenticídov a ich doplňovaní pri pretrvávajúcom odbere hlodavcami
 • pravidelnej kontrole nástrah pri priebežných deratizáciach
 • používaní boxov a staničiek zamedzujúcich prístup necieľových jedincov k nástrahe a zároveň predlžujúcim jej vlastnosti, atraktivitu a možnosť pokojného a nerušeného požeru hlodavcami
 • likvidácií znehodnotených nástrah a hlodavcov po ich úhyne na prístupných miestach
mice in a trap

Zavolajte nám

Zavolajte nám a spoločne vyriešíme váš problém.