Dezinsekcia

Castor bean tick (male) isolated on white background

O dezinsekcii

Pod týmto pojmom sa ukrýva súbor metód a postupov, cieľom ktorých je likvidácia hmyzu alebo článkonožcov významných z hygienického hľadiska ako prenášačov choroboplodných zárodkov a obťažujúceho hmyzu, alebo hospodársky významných ako škodcov na surovinách, produktoch, skladovaných materiáloch a objektoch.

Aplikačné metódy a postupy

Chemické dezinsekčné metódy majú najširšie uplatnenie pri boji s hmyzom. Vhodnú metódu a voľbu prípravku vždy ovplyvňuje druh likvidovaného hmyzu a priestor kde sa bude zásah realizovať. Najčastejšie postupy a aplikačné formy:

 • postrek
 • ULV technológia
 • zadymovanie ( používanie dymovníc )
 • termomechanické aerosólovanie – FOG
 • používanie požerových nástrah
 • plynovanie ( fumigácia )
 • kombinácia

Náš prístup

Je založený na integrovanej ochrane spočívajúcej v:

 • identifikácií predmetného hmyzu, poznania jeho biológie a rezistencie
 • poznaní konkrétnych areálov a objektov zákazníka a špecifík prostredia
 • určení rozsahu a stupňa zamorenia, návrhu parametrov zásahu
 • uplatňovaní zásad HACCP s cieľom vylúčiť kontamináciu v potravinovom reťazci
 • používaní optimálneho množstva chemických prípravkov s cieľom znížiť ich množstvo a ustupovať od plošných aerosólových metód k bodovým a bariérovým
 • uplatňovaní selektívnych postupov zameraných na cieľové jedince
 • prechode od postrekov k metódam s aplikáciou požerových nástrah
Castor Bean Tick

Zavolajte nám

Zavolajte nám a spoločne vyriešíme váš problém.