Dezinfekcia

Worker disinfecting house

O dezinfekcii

Dezinfekcia je súbor opatrení smerujúci k likvidácií mikroorganizmov – choroboplodných zárodkov, pomocou chemických alebo kombinovaných postupov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja k vnímavému jedincovi. Vyšší stupeň dezinfekcie – sterilizácia, zaručuje usmrtenie všetkých mikroorganizmov – baktérií, vírusov, húb a bakteriálnych spór.

Chemické metódy

Ide o postupy a aplikácie chemických látok v plynnej podobe alebo v roztoku, pri ktorých sa mikroorganizmy usmrtia alebo sa zastaví ich rast chemickými dezinfekčnými prostriedkami.

Pri chemickej dezinfekcii je dôležité pamätať na:

 • dvojetapový postup ( najprv mechanická očista a potom vlastná dezinfekcia )
 • dezinfekčné prípravky riediť pitnou vodou
 • pracovné roztoky pripravovať presným dávkovaním a bezprostredne pred použitím
 • zlepšenie účinnosti niektorých dezinfekčných prípravkov je možné dosiahnuť zvýšením teploty

Iné dôležité zásady:

 • používať dezinfekčný prípravok s čo najširším spektrom účinnosti ( zásahom ničiť čo najväčší počet druhov choroboplodných zárodkov )
 • striedať prípravky ( efektívne je len striedanie medzi skupinami účinných látok )
 • dodržať dĺžku expozície
 • poznať vplyv postupu a prípravku na ošetrovaný materiál a prostredie
 • používať len prípravky pred skončením exspirácie uvedenej výrobcom

Náš prístup

Je založený na integrovanej ochrane spočívajúcej v:
 • poznaní konkrétnych objektov zákazníka a špecifík ošetrovaného prostredia
 • určení rozsahu a parametrov zásahu
 • dodržiavaní zásady dvojetapového postupu ( očista, vlastná dezinfekcia )
 • používaní optimálneho množstva chemických prípravkov
 • rotácií skupín účinných látok
 • Service worker wiping surfaces in hous

  Zavolajte nám

  Zavolajte nám a spoločne vyriešíme váš problém.